“Sociëté Zitterd –Zakelik Platform van en veur Zitterd”

Het organiseren van ‘ózze Vastelaovend’ kost geld. De bijdragen van het lokale bedrijfsleven spelen dan ook een cruciale rol in het in stand houden van onze prachtige traditie. Door middel van sponsorbijdragen zorgen zij voor de ondersteuning van vele Sittardse evenementen en verenigingen.

Met één bijdrage steun je vele partijen!
Vanuit de gedachte dat verschillende initiatieven elkaar niet zouden moeten beconcurreren, maar juist één sterk front zouden moeten vormen, is de “De Sociëté Zitterd” ooit opgericht als ‘centrale verzamelplek’ voor de financiële steun aan vrijwel alle grote Sittardse, karnaval gerelateerde evenementen en initiatieven. De bekendste voorbeelden van initiatieven die gesteund worden door de Sociëté Zitterd zijn:

  • Het Gala Prinsenbal
  • Het Kanón van ‘t Balkón
  • De Kènjer- en Groote Optoch
  • De Alaaf Trap (Prinsuitroeping rond 11e van de 11e)
  • Plök & Vaere Zitting
  • In stand houden van De Optochthal
  • En nog mee en nog meer en nog vööl mee…….

Met een bijdrage aan cq. lidmaatschap van de Sociëté Zitterd draagt men dus bij aan ál het bovenstaande.

Zakelijk Platform
Naast het ondersteunen van bovengenoemde initiatieven, biedt Sociëté Zitterd ook een zakelijk netwerk aan de circa 130-140 leden. Rondom vrijwel alle activiteiten organiseren we speciale sponsorontvangsten, zodat men ook zakelijk meerwaarde kan halen uit een lidmaatschap. Ook buiten het seizoen worden leden uitgenodigd voor uiteenlopende, interessante sponsoractiviteiten.

De Commissieleden
De sponsorcommissie van de Sociëté Zitterd bestaat uit een groep enthousiaste Sittardse ondernemers en vrijwilligers met hart voor de Vastelaovend. Op dit moment bestaat de commissie uit Bert Schurgers, Ben Smeets, Ad Smeets, Paul Thewissen, Joep Wijnands, Roel Vrinssen, Marije Wessels, Louis Vahsen en Tom Janssen (Voorzitter).

Sponsormogelijkheden
Klik op de volgende link voor een overzicht van onze sponsorpakketten. Bekijk de sponsorbrochure

Aanmelden / Meer info Wil je graag onderdeel uitmaken van de Sociëte Zitterd en weet je ook al welk pakket bij jou past? Klik dan op de volgende link: www.societezitterd.nl/sponsorformulier.

Je kunt hier snel en eenvoudig jouw bedrijfsgegevens achterlaten en het sponsorpakket naar keuze aangeven. We nemen daarna contant met je op! Wil je meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Tom Janssen (06 14 95 48 15) of stel ze via mail: sponsor@societezitterd.nl.